Studenti II godine Edukacijskog fakulteta su zajedno sa prof. ddr. Tarikom Obralićem posjetili Centar za socijalni rad u Travniku i tom prilikom se upoznali sa sadržajem rada ove ustanove koja brine, između ostaloga, i  o djeci bez roditeljskog staranja, djeci koja se usvajaju ili djeci kojoj je potrebno starateljstvo. U ugodnoj atmosferi u prostorijama Centra, svoja iskustva je sa studentima iz kolegija Socijalna pedagogija podijelio socijalni radnik Centra, Emir Šakić, koji je u zanimljivom razgovoru odgovarao i na brojna pitanja studenata. Uz zahvalnost g. Šakiću na sjajnom predavanju i bezrezervnoj podršci studentima i Edukacijskom fakultetu, studenti su izrazili želju za što češćim posjetama ovakvim i sličnim institucijama kako bi svoja teorijska znanja iz kabineta upotpunili znanjima koja mogu steći u praksi.