Promocija novog „Pravopisa bosanskoga jezika“, Senahida Halilovića, održana je večeras u prepunoj sali Općine Stari Grad. Predstavljanje „Pravopisa“ izazvalo je veliki interes javnosti, pa su skupu prisustvovali brojni predstavnici javnog, kulturnog i akademskog života naše zemlje.

Novo izdanje „Pravopisa bosanskoga jezika“ znatno je izmijenjeno i dopunjeno u odnosu prvo izdanje, a što stoji i u njegovu podnaslovu, te donosi niz poboljšanja i novih rješenja. Prema riječima promotorica, ovo izdanje dopunjeno je i novim poglavljima, sadrži obiman rječnik skraćenica, rječnik vlastitih imena, a pravopisni primjeri preuzeti su iz bosanskohercegovačke književnosti. Također, osavremenjen je i sadržaj Pravopisnoga rječnika, izostavljene su riječi koje su zanimljive samo sa stajališta leksičke norme, a dopisane brojne riječi i njihovi oblici u vezi s čijim pisanjem je bilo ili još uvijek ima dvojbi.

Konačno, zanimljivo je da će svim korisnicima na raspolaganju biti i mobilna aplikacija za Android i iOS putem koje će „Pravopis bosanskoga jezika“ biti besplatno dostupan.

Novi „Pravopis bosanskoga jezika“ od sutra će biti dostupan i u Biblioteci Edukacijskog fakulteta i Biblioteci Fakulteta za tehničke studije.