DOKTORSKI STUDIJ (III CIKLUS)

 

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku od svog osnivanja primjenjuje sistem visokog obrazovanja u skladu sa bolonjskim procesom. U dosadašnjem radu organizira I ciklus (dodiplomski studij) i II ciklus (diplomski studij) na vrlo uspješan i kompetentan način što je rezultiralo stvaranjem realnih pretpostavki i za organizaciju III ciklusa, odnosno doktorskog studija.

Obzirom da je doktorski studij najviši stepen formalnog obrazovanja i ključan je za ulazak u evropski istraživački prostor te evropski prostor visokog obrazovanja i povezivanja sa njim, opravdanost pokretanja III ciklusa (doktorskog studija) zasnovana je na misiji i viziji Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku koji se želi etablirati kao visokoškolska ustanova u evropskom prostoru visokog obrazovanja.

Osnovni cilj III ciklusa – doktorskog studija jeste da kandidat stekne:

  • najšira i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema doktorski rad,
  • znanja potrebna za korištenje savremenih naučnih metoda, istraživačkih tehnika i alata u užem području istraživanja,
  • sposobnosti za kreativno rješavanje  kompleksnih problema iz svoje prakse,
  • kompetencije bitne za dalji naučnoistraživački rad.

 

Doktorski studij na Edukacijskom fakultetu je interdisciplinarnog i multidisciplinarnog pristupa u samoj organizaciji i provedbi studija. Organizuje se iz sljedećih područja:

 

DRUŠTVENE NAUKE u okviru kojih su zastupljena naučna polja:                                                                          

KINEZIOLOGIJA

PSIHOLOGIJA

PEDAGOGIJA

METODIKE RAZREDNE NASTAVE

MENADŽMENT U OBRAZOVANJU

 

PRIRODNE NAUKE u okviru kojih su zastupljena naučna polja:

MATEMATIKA

INFORMATIKA

 

HUMANISTIČKE NAUKE u okviru kojih su zastupljena naučna polja:

JEZIK

KNJIŽEVNOST