OPĆA KINEZIOLOGIJA (4+1)

Studijski program Opća kineziologija na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj predmetnoj nastavi u oblasti sporta i tjelesnog odgoja pažljivim izborom predmeta u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora sporta i tjelesnog odgoja.

Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja kineziologije, sporta i tjelesnog odgoja studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija, te ih profilira za uspješno obavljanje složenih poslova u radu sa učenicima osnovne i srednje škole i drugim područjima primjene sporta i tjelesnog odgoja.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe naučnog osposobljavanja budućih magistara opće kineziologije uspostavlja osoben koncept studija koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i naučnih kompetencija u razini drugog ciklusa – diplomskog studija te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje drugih različitih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra opće kineziologije.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od četiri godine i master studij u trajanju od jedne godine.

Budući profesori/bachelori i magistri opće kineziologije predavat će tjelesni odgoj u osnovnoj i srednjoj školi. U takmičarskom sportu upravljaju sportskim aktivnostima selekcioniranih skupina djece, mladeži i odraslih sportaša. U sportskoj rekreaciji planiraju, nadziru i vode program sportske rekreacije i dr.

Pored mogućnosti zapošljavanja u osnovnim i srednjim školama, na fakultetima kao asistenti, studenti koji završe ovaj smjer imaju realne mogućnosti zapošljavanja u državnim institucijama, sportskim savezima i organizacijama, sportskim klubovima, sportskim objektima i drugim sportskim institucijama.

{gallery}kineziologija{/gallery}