MATEMATIKA I INFORMATIKA (4+1)

 

Studijski program Matematika i informatika na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u oblasti nastave matematike i informatike pažljivim izborom predmeta s područja odgojnog i obrazovnog osposobljavanja budućih profesora matematike i informatike.

Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja matematike informatike studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija, te ih profilira za uspješno obavljanje složenih poslova u radu sa učenicima osnovne i srednje škole i radu u svim drugim područjima primjene matematike i informatike.

Sistem obaveznih i izbornih modula koncipiranih za potrebe znanstvenog osposobljavanja budućih magistara matematike i informatike uspostavlja osoben koncept studija, koji studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih i znanstvenih kompetencija u razini drugog ciklusa – master studija, te ih, pored osnovne zadaće, profilira i za obavljanje različitih drugih djelatnosti koje podrazumijevaju aktivnosti magistra matematike i informatike.

Studij se organizira u dva ciklusa –dodiplomski studij u trajanju od četiri godine master studij u trajanju od jedne godine.

Budući profesori/bachelori i magistri matematike i informatike predavat će matematiku i informatiku u osnovnoj i srednjoj školi, baviti se aktivnostima vezanim za računarsku i komunikacijsku tehnologiju u raznim firmama.

Pored osnovnoškolskog, srednjoškolskog i sistema visokog obrazovanja studenti matematike i informatike svoje zaposlenje mogu pronaći i u pedagoškim zavodima, bankama, institucijama koje kreiraju, održavaju ili prodaju informacione sisteme te informatičku  opremu i proizvode, televizijama, sportskim organizacijama, web portalima, web dizajn studijima kao i drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti matematike i informatike.