Na Edukacijskom  fakultetu Univerziteta u Travniku 9. i 10. februara održan je prvi Kick-Off sastanak projekta „Teacher“ u okviru programa „ERASMUS+“ čiji je glavni nosilac iz BiH upravo Univerzitet u Travniku. Na sastanku su bili prisutni predstavnici deset univerziteta među kojima su Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Tuzli, Sveučilište Hercegovina, Sveučilište u Mostaru, Nezavisni univerzitet Banja Luka, Sveučilište u Zagrebu, The Manchester Metropolitan University iz Velike Britanije, Matej Bel University in Banska Bystrica iz Slovačke, „1 DECEMBRIE 1918“ iz Rumunije, te predstavnici  domaćina Univerziteta u Travniku kao i  „Društvo zaposlenika predškolskih ustanova u FBiH“.

Cilj ovog projekta je inovacija i modernizacija prvog ciklusa akademskih studija u predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini kroz uvođenje kurikuluma zasnovanog na kompetencijama. Projekat nastoji da identifikuje kompetencije potrebne na tržištu rada koje je prema tome neophodno uvesti u nastavni plan i program. Osim toga, projekat nastoji da poboljša interaktivnu nastavnu metodiku i transverzalne (prenosive) vještine akademskog osoblja  koje su potrebne u svrhu modernizacije cjelokupnih studija.

U uvodnom dijelu sastanka Selma Šeta, koordinatorica projekta pozdravila je prisutne goste i ukratko ih provela kroz agendu sastanka.

Prisutnim gostima se, u ime Univerziteta u Travniku i domaćina Edukacijskog fakulteta, obratila doc. dr. Amra Tuzović, menadžerica za osiguranje kvaliteta visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku. U svom obraćanju je istakla kako je cilj prvog Kick-Off sastanka da se učesnici, prije svega, međusobno upoznaju i da se upoznaju sa projektnim aktivnostima i planovima te da se uspostavi sistem rada kojim će se partneri u projeku voditi u narednom periodu.  „Kada smo razmišljali o ideji projekta i razmatrali potencijalne mogućnosti, bili smo vođeni željom da napravimo projekat koji će zaista biti od interesa za sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini i sve njegove učesnike: visokoškolsku ustanovu, profesore, studente i društvo u cjelini. Odluka da to bude predškolski odgoj i sve što je projektom predviđeno, donesena je nakon mnogih ideja koje su, isto tako, bile vrlo korisne i odlično koncipirane, ali je prednost data predškolskom odgoju s obzirom na njegovu važnost u cjelokupnom sistemu odgoja i obrazovanja“ dodala je profesorica Tuzović.

U ime Ministarstva nauke, kulture, obrazovanja i sporta Srednjobosanskog kantona prisutnim gostima se obratio Zoran Matošević, zamjenik ministrice. U svom obraćanju istakao je značaj ovakvih projekata kako za visokoškolske institucije, tako i cjelokupan obrazovni sistem kako na nivou Srednjobosanskog kantona, tako i cijele BiH. 

 

{gallery}teacher1{/gallery}