Obavještavamo studente III godine studijskog smjera Specijalne namjene i IV godine smjera Opća kineziologija koji trebaju realizirati praktičnu nastavu iz predmeta Logorovanje da je praktična nastava iz predmeta Logorovanje, planirana za vikend 17. – 19.06. 2016 (petak-nedjelja).

Nastava se izvodi na Boračkom jezeru, općina Konjic.

O cijeni aranžmana, planu puta i tačnoj satnici polaska, studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Za sve informacije, studenti se mogu obratiti predmetnom asistent mr. Jasminu Hrnjiću na br. tel: 061 143 800 ili  na e-mail: jasminhrnjic@gmail.com