Instruktivna nastava iz Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodička grupe predmeta se organizuje kako bi pripremili nastavnike za uspješnu funkciju organizatora i usmjerivača odgojno-obrazovnog razvoja učenika.

Suočeni sa problemom nedovoljne pripremljenosti nastavnika (naročito u srednjim školama) za odgojno-obrazovni rad (inžinjeri, pravnici, ljekari, zatim kuhari, majstori, praktičari…) nameće se potreba dopunskog obrazovanja istih  iz ove grupe predmeta. Vrijeme, okruženje i zakonska regulativa nameću potrebu dodatne edukacije takvih sudionika odgojno-obrazovnog procesa koji uključuje stjecanje znanja, sposobnosti i vještina iz pedagoške grupe naučnih disciplina kao što su praktična znaja, znanja o informacionim procesima, znanja o novim ekspertnim studijama, kontekst nastavničkog tada, te stjecanju kompetencija nastavnika kao „reflektivnog praktičara“.

Cilj organiziranja ovakve vrste instruktivne nastave na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku jeste  da se nastavnicima pomogne u pripremanju stručnog (pripravničkog) ispita, kao i u unapređenju njihovih profesionalnih kompetencija u nastavi, a u cilju dobivanja uvjerenja u svrhu samostalnog obavljanja vaspitno-nastavnog rada.