Imate završenu višu školu? Razmišljate o nastavku školovanja? Evo nekoliko korisnih informacija za vas. Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku za kandidate koji su prethodno završili više i visoke škole, trogodišnje studijske programe I. bolonjskog ciklusa na fakultetima i akademijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, organizira programe doškolovanja za sticanje visoke stručne spreme u akademskim zvanjima: bachelor/profesor razredne nastave (240 ECTS), bachelor/profesor razredne nastave i b/h/s jezika i književnosti (240 ECTS), bachelor/profesor pedagogije i psihologije (240 ECTS), bachelor/profesor matematike i informatike (240 ECTS), bachelor/profesor sporta i tjelesnog odgoja (240 ECTS), bachelor sportskog menadžmenta (180 ECTS), bachelor specijalnih namjena (180 ECTS).

                Više informacija o predloženim studijskim programima kandidati mogu potražiti u opisu studijskih programa dodiplomskog – I. ciklusa studija na Edukacijskom fakultetu.