raspored predavanja Pedagoška grupa predmeta – maj 2013
       
Datum  dan predmet početak nastave
12.05. nedjelja Pedagogija 10:00
19.05. nedjelja Psihologija 10:00
26.05. nedjelja Didaktika 10:00
02.06. nedjelja Metodika 10:00