Rezultati ispita iz predmeta Uvod u linearnu algebru.