Obavještavamo se studente Edukacijskog  fakulteta i Fakulteta za tehničke studije  da će se sastanak studenata povodom realizacije projekta  „Dani Fakulteta“  održati u četvrtak 26.04.2012.godine u 14 sati. Studenti koji želi učestvovati u realizaciji projekta obavezni su prisustvovati sastanku.