U srijedu, 28.12.2011. godine, s početkom u 9.30 sati, u multimedijalnoj sali Edukacijskog fakulteta bit će održana odbrana magistarskog rada kandidatkinje Nidžare Ćustović, koja će braniti magistarski rad na temu “Efekti interaktivne nastave u bosanskom jeziku i književnosti”.

Odbrana je javna i otvorena za prisustvo.

Dekanat Fakulteta

Travnik, 13.12.2011.