Na vježbama iz predmeta Didaktika, 18.12.2011. u periodu od 15 do 18 sati planirane su  prezentacije seminarskih radova studenata. Studenti su obavezni donijeti isprintane radove, kao i prezentacije istih snimljene na CD-u.

Za dodatne informacije kontaktirati asistenticu Sabini Halilović putem e-maila.