TROŠKOVI STUDIJA/ŠKOLARINA

TROŠKOVI STUDIJA

I semestar 2.000 KM
II semestar 2.000 KM
III semestar 2.000 KM
IV semestar 2.000 KM
V semestar 2.000 KM
VI semestar 2.000 KM
Troškovi odbrane doktorske disertacije 3.000 KM
UKUPNO: 15.000 KM