Psihologija

Nastavni plan III ciklusa studija Psihologija realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Psihologija:

 

  • Istraživanja iz opće psihologije i psihologije ličnosti
  • Istraživanja iz socijalne psihologije 
  • Istraživanja iz psihologije odgoja i obrazovanja

daje izvanredan doprinos u intelektualnom, socijalnom, kulturnom i privrednom razvoju zajednice što će se ostvariti podizanjem nivoa obrazovanja psihologa i srodnih stručnjaka, provođenjem značajnih naučnih, razvojnih i primijenjenih istraživanja, osposobljavanjem za cjeloživotno učenje i ulaganje u profesionalni razvoj, povećanom pokretljivošću psihologa i ideja unutar Bosne i Hercegovine i Evrope te unapređenjem psihološkog mišljenja zajednice općenito.

Sadržaj modula obuhvata savremene spoznaje o temeljnim konceptualnim pitanjima vezanim uz opću psihologiju, socijalnu psihologiju, pedagošku psihologiju i psihologiju odgoja i obrazovanja.

Savremeni pristup realizaciji planiranih sadržaja u okviru istraživačkih modula sa naučnog stanovišta stvara pretpostavke za doprinos u polju rezultata koji će se ostvariti u istraživačkim postupcima i aktivnostima.