PLAN I PROGRAM STUDIJA

Nastavni plan III ciklusa studija realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

 

NAČIN REALIZACIJE DOKTORSKOG STUDIJA

Doktorski studij na Edukacijskom fakultetu će se realizirati na sljedeći način:

I semestar – zajednički za sva naučna područja: društvene, prirodne i humanističke nauke i naučna polja – Opći modul koji je isti/zajednički i u kojem se slušaju i polažu tri obavezna predmeta:

 • Opća metodologija
 • Testiranje i mjerenje
 • Metode analize podataka

II semestar – kandidati slušaju i polažu 4 obavezna predmeta prema odabranom naučnom polju – Obavezni modul odabranog naučnog polja.

 

Područje društvenih nauka – polje:

 

KINEZIOLOGIJA

–          Antropološka kineziologija

–          Programiranje transformacionih procesa

–          Sportski mendžment

–          Analiza naučnih baza podataka

PSIHOLOGIJA

–          Nove spoznaje u psihologiji odgoja i obrazovanja

–          Pristupi razvoja psihičkih poremećaja

–          Socijalna kognicija i socijalna interakcija

–          Analiza naučnih baza podataka

PEDAGOGIJA

–          Komunikacija i interakcija u odgoju

–          Metode učenja i poučavanja 

–          Teorije menadžmenta u obrazovanju

–          Analiza naučnih baza podataka

               

METODIKE RAZREDNE

NASTAVE

–          Teorijsko-metodološki problemi

      metodika razredne nastave

–          Metode učenja i poučavanja 

–          Komunikacija i interakcija u odgoju

–          Analiza naučnih baza podataka

MENADŽMENT U

OBRAZOVANJU

–          Teorije menadžmenta u obrazovanju

–          Komunikacija i interakcija u odgoju

–          Menadžment u obrazovnim institucijama

–          Analiza naučnih baza podataka

 

 

Područje prirodnih nauka – polje:

 

MATEMATIKA

–          Univerzalna algebra

–          Globalna analiza

–          Teorija dokaza

–          Analiza naučnih baza podataka

INFORMATIKA

–          Informacioni sistemi

–          Semantički web

–          Inteligentni sistemi

–          Analiza naučnih baza podataka

 

Područje humanističkih nauka – polje:

JEZIK    

–          Fonetsko-fonološki nivoi jezičke strukture

–          Morfološki nivoi jezičke strukture

–          Sintaksički nivoi jezičke strukture

–          Analiza naučnih baza podataka

KNJIŽEVNOST

–          Periodizacija književnosti i metodološki problemi književne historije

–          Savremene teorije književnosti i kulture

–          Književnosti naroda Bosne i Hercegovine

–          Analiza naučnih baza podataka

U III semestru kandidati slušaju i polažu 1 od ponuđenih modula unutar odabranog polja u kojima je akcenat na istraživanju:

 • Istraživanja u  oblasti kineziologije – ponuđeno 5 modula           
 • Istraživanja u oblasti pedagogije – ponuđeno 3 modula
 • Istraživanja u oblasti metodika razredne nastave – ponuđeno 2 modula
 • Istraživanja u oblasti menadžmenta u obrazovanju – ponuđeno 2 modula
 • Istraživanja u oblasti  psihologije – ponuđeno 3 modula
 • Istraživanja u oblasti informatike – ponuđena 2 modula
 • Istraživanja u oblasti matematike – ponuđena 3 modula
 • Istraživanja u oblasti lingvistike – ponuđena 2 modula
 • Istraživanja u oblasti književnosti  – ponuđena 2 modula

U III semestru kandidati prijavljuju temu doktorske disertacije.

 

U IV semestru kandidati:

 • brane projekat doktorske disertacije pred komisijom koju je potvrdio Senat Univerziteta u Travniku,
 • publikuju prvi od dva obavezna istraživačka rada.

 

U V semestru kandidati:

 • rade na doktorskoj disertaciji i
 • publikuju drugi obavezni istraživački rad iz problematike doktorske disertacije.

 

U VI semestru kandidati:

 • rade na doktorskoj disetaciji,
 • javno brane disertaciju pred komisijom