STEČENA ZVANJA NAKON STUDIJA

STEČENA ZVANJA NAKON STUDIJA

Nakon završetka trećeg ciklusa studija student treba da bude osposobljen za:

  • Samostalan istraživački rad i primjenu vještina i metoda istraživanja u oblasti studijskog programa
  • Sintetiziranje, eksplikaciju, oblikovanje, prihvatanje, primjenu procesa zasnovanih na naučnim spoznajama,
  • Doprinos proširenju granica znanja naučnim radom, čiji djelovi zaslužuju objavu u domaćim i međunarodno referentnim publikacijama,
  • Kritičku analizu, evaluaciju i sintezu novih i kompleksnih ideja,
  • Promociju, u akademskom i profesionalnom konteksu, tehnološkog, društvenog ili kulturnog napretka u društvu zasnovanom na znanju.

 

AKADEMSKA ZVANJA KOJA SE  STIČU PO ZAVRŠETKU III CIKLUSA:                       

–          Doktor nauka u oblasti kineziologije

–          Doktor nauka u oblasti pedagogije

–          Doktor nauka u oblasti metodika razredne nastave

–          Doktor nauka u oblasti menadžmenta u obrazovanju

–          Doktor nauka u oblasti psihologije

–          Doktor nauka u oblasti matematike

–          Doktor nauka u oblasti informatike

–          Doktor nauka u oblasti lingvistike

–          Doktor nauka u oblasti književnosti