Metodike razredne nastave

Nastavni plan III ciklusa studija Metodike razredne nastave realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja

 

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Metodike razredne nastave:

 

  • Istraživanje u metodikama razredne nastave
  • Istraživanje u prostoru školskog kurikuluma

 

daje izvanredan doprinos u temeljnim odgojnim polazištima za razvoj zajednice, a što će se ostvariti podizanjem nivoa obrazovanja metodičara razredne nastave, provođenjem naučnih, razvojnih i primijenjenih istraživanja u ovoj oblasti, osposobljavanjem za cjeloživotno učenje i slično.

Sadržaj modula obuhvata savremene spoznaje o temeljnim pitanjima vezanim za odgoj i obrazovanje u njihovoj najširoj primjeni. Savremen pristup realizaciji planiranih sadržaja u okviru istraživačkih modula s naučnog gledišta stvara pretpostavke za doprinos u polju rezultata koji će se ostvariti u istraživačkim postupcima i aktivnostima.