Matematika

Nastavni plan III ciklusa studija Matematika realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Matematika:

 

  • Istraživanja u teoriji matematičkih jednadžbi
  • Istraživanje u prostoru funkcija
  • Istraživanja u statistici i teoriji vjerovatnoće

daje izvanredan doprinos za kreativnu primjenu i razvoj savremenih naučnih i stručnih dostignuća iz oblasti matematike, za samostalan istraživački rad i rad u različitim timskim projektima.

Značaj, opravdanost i svrsishodnost pokretanja doktorskog studija, polje Matematika, ogleda se u slijedećem: obezbjeđenje kvalitetnih naučnika iz oblasti matematike; sposobnost formiranja kritičnog mišljenja o nauci i istraživačkom radu; osavremenjavanje postojećih i usvajanje novih naučnih znanja; formiranje naučne baze iz oblasti matematičkih nauka; formiranje naučnog podmlatka; sposobnost prezentovanja naučnog znanja na svim nivoima.

Nedostatak stručnog i kvalitetnog kadra iz oblasti matematike sigurno je motivirajuće opravdanje za pokretanje doktorskog studija Matematike i pruža šansu za potvrđivanje i dominaciju kvalitetnih osobina ličnosti koje se žele baviti naučno–istraživačkim radom i kompetencijama koje III (treći) ciklus osigurava.