Informatika

Nastavni plan III ciklusa studija Informatika realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

Kroz izučavanje obaveznih predmeta studenti doktorskog studija treba da ovladaju savremenom metodologijom naučnog istraživanja kao i modernim kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja. Kroz izučavanje izbornih predmeta i pisanje seminarskih i istraživačkih radova iz oblasti doktorske disertacije, studenti doktorskog studija ovladat će najvišim nivoom znanja o tematici određenog užeg naučnog područja.

Svrsishodnost organiziranja III ciklusa – doktorskog studija bazira se na činjenici da studenti – naučni kadrovi educirani kroz planirane izborne istraživačke module unutar naučnih polja mogu dati izvanredan doprinos u razvoju svih oblika djelatnosti navedenog naučnog polja

 

Educiranje kroz planirane izborne istraživačke module u polju Informatika:

 

  • Istraživanje u prostoru umrežavanja i virtualizacije u operativnim sistemima
  • Istraživanje metoda i tehnika razvoja programske podrške

pruža mogućnosti osiguranja kvaliteta u praćenju i korištenju novih dostignuća iz oblasti informatičke tehnologije. Osposobljavanje stručnjaka iz navedene oblasti je uslov kontinuiteta na globalnom nivou i prevazilaženje tranformacijskih procesa.

Informatička tehnologija je danas interdisciplinarno povezana sa svim područjima nauke i dugoročno predstavlja jedno od najvažnijih i najperspektivnijih područja privrede uopće. Za savladavanje informatičkih i računarskih tehnologija potrebni su vrhunski stručnjaci. Predloženi program doktorskog studija iz polja informatike neophodan je kao temelj za brz razvoj struke kao onaj faktor koji nudi nove mogućnosti i nove izazove.

Neminovno je da postoji potreba za obrazovanjem kadra u skladu sa najmodernijim  naučnim spoznajama koji bi bio osposobljen i za originalan doprinos na naučnom planu u području računarskih i informatičkih nauka. Postizanje ciljeva razvoja informatičke nauke i tehnologije nije izvodljivo bez sistemskog obrazovanja i naučnog usavršavanja.

Cilj studija je obrazovanje stručnjaka koji će svojom ekspertizom pridonijeti ubrzanom prijenosu naučno utemeljenih rješenja u praksi i biti aktivno uključen u naučnoistraživački rad.

Dinamičan razvoj informatike i globalizacija svjetske privrede stvara rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, roba i informacija. Informatička nauka kroz interdisciplinarni pristup, naučnim istraživanjima i uvođenjem novih tehnologija treba osigurati odgovarajuća naučna rješenja s ciljem povećanja, racionalnosti i sigurnosti na području primjene informatičke tehnologije.

Potreba za ovim stručnjacima je evidentna u svim oblastima društva što se potvrđuje kroz statističke pokazatelje i analize.