CILJEVI I KONCEPCIJA ORGANIZIRANJA TREĆEG CIKLUSA – DOKTORSKOG STUDIJA

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku ima višegodišnje iskustvo u organiziranju i provođenju drugog ciklusa – postdiplomskog studija na studijskim smjerovima: Razredna nastava, Pedagogija i psihologija, Matematika i informatika, Opća kineziologija (sport i tjelesni odgoj), B/H/S jezik i književnost, Sportski menadžment, Sport, Specijalne namjene (vojska, policija i zaštitari). Edukacijski fakultet ima višegodišnje iskustvo i u organiziranju međunarodnih naučnih i naučnostručnih simpozija, seminara i konferencija s jedne strane, te u publikovanju zborničke građe organiziranih skupova i vlastitog znanstvenog časopisa s druge strane. Stoga s pravom možemo ustvrditi da je Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku na datom planu kvalitetno obavio pripreme za organiziranje trećeg ciklusa – doktorskog studija. Prvi i drugi ciklus studija – postdiplomski studij završio je veliki broj studenata koji dolaze iz svih dijelova BiH, susjednih zemalja, te Evrope i svijeta. 

Dakle, po organiziranosti, kvantitetu, a posebno kvalitetu studenata, prvi i drugi ciklus Edukacijskog fakulteta postali je nadaleko prepoznatljivi. Veoma značajno je i to da studenti po završetku jednog ciklusa studija na Edukacijskom fakultetu, u sve većem broju upisuju naredni akademski stepen, te da postoji veliki interes za III ciklus, čime bi se zaokružila jedna cjelina obrazovanja na Edukacijskom fakultetu.

 

Sve to nalaže potrebu za daljnjim osposobljavanjem vlastitih naučnih kadrova, kako za naučno-nastavni, tako i za naučno-istraživački rad. Upravo stoga, uz poštivanu zakonsku obavezu, postoje i mnogi drugi, a ništa manje važni ciljevi i razlozi pokretanja doktorskog studija:

 

• Produbljivanje i proširivanje najviših naučnih znanja magistara, te osposobljavanje budućih istraživača najvišeg akademskog nivoa – doktora nauka za samostalno istraživanje i vođenje istraživačkih projekata u datim naučnim područjima;

• Priprema kandidata za obavljanje nastavnih i istraživačkih poslova i pozicijau akademskim institucijama Srednjobosanskog kantona, FederacijeBosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine, regiona i šire, a naročito za potrebe fakulteta u okviru Univerziteta u Travniku;

• Doprinos  reformi sistema visokog obrazovanja;

• Uspostavljanje trećeg ciklusa studija kao logičkog nastavka prvog i drugog ciklusa studija prema evropskim standardima, Bolonjskim principima i Deklaraciji bergenske konferencije;

• Uključivanje u evropske i međunarodne obrazovne integracione procese;

• Kreiranje mreže za diseminaciju znanja;

• Realizacija jasne vizije i misije u profiliranju osnovnih funkcija Edukacijskog fakulteta;

• Stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj fundamentalnih i primijenjenih istraživanja u Srednjobosanskom kantonu i uspostavljanje saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama, te okupljanje kadrova i objedinjavanje znanja i iskustva;

• Stvaranje kritične mase u prevazilaženju izolacije mladih i perspektivnih kadrova i naučnih radnika;

• Osiguranje transparentnosti u organiziranju doktorskog studja i prijemu kandidata;

• Izgradnja profesionalne karijere istraživača (studenata, asistenata i profesora);

• Podsticanje razvoja i primjene savremenih koncepata i modela kao što su Balanced Scorecard, TQM, Lean Managemnet, Kaizen, korištenje intelektualnim kapitalom,i slično;

• Održavanje najviših standarda i reputacije utemeljenih na temeljnim vrijednostima proširenja obrazovnih profesionalnih usluga.

 

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku je od svog osnivanja primjenjuje sistem visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesu.  U dosadašnjem radu organizira I (prvi) ciklus ili dodiplomski i II (drugi) ciklus ili diplomski studij na vrlo uspješan i kompetetntan način što je rezultiralo stvaranjem realnih predpostavki i za organizaciju III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija.

 

Jedno od temeljnih načela Bolonjske deklaracije jeste uspostavljenje triju ciklusa obrazovanja što  je i Zakonom propisano kao način organizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Osnovni razlog za pokretanje III  (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija jeste osiguranje pristupa prostoru visokog u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zakonskim okvirima kako  u Bosni i Hercegovini tako i u evropskom prostoru visokog obrazovanja.  

 

S obzirom da je doktorski studij najviši stepen formalnog obrazovanja i ključan je za ulazak u evropski istraživački prostor te evrospki prostor visokog obrazovanja i povezivanja sa njim, opravdanost pokretanja III  (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija zasnovana je na misiji i viziji Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku koji se želi etablirati kao visokoškolska ustanova u evrospkom prostoru visokog obrazovanja. 

 

Organizacijom III ( trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, studentima Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku omogućen je nastavak studija poslije završetka  I. i II. ciklusa studija i slijed edukacije koja će pokretanjem III (trećeg) ciklusa ili  doktorskog studija biti upotpunjena cjelina prostora visokog obrazovanja po svim standardima i zahtjevima Bolonjske deklaracije. 

 

 

Osnovni cilj III cikusa – doktorskog studija jeste da kandidat stekne:

 

• duboka i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema doktorski rad, 

• znanja potrebna  za korištene savremenih naučnih metoda, istraživačkih tehnika i alata u užem području istraživanja, 

• sposobnosti za kreativno rješavanje  kompleksnih probleme iz svoje prakse

• kompetencije bitne za  dalji naučno- istraživački rad.

 

CILJEVI I KONCEPCIJA ORGANIZIRANJA TREĆEG CIKLUSA – DOKTORSKOG STUDIJA

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku ima višegodišnje iskustvo u organiziranju i provođenju drugog ciklusa – postdiplomskog studija na studijskim smjerovima: Razredna nastava, Pedagogija i psihologija, Matematika i informatika, Opća kineziologija (sport i tjelesni odgoj), B/H/S jezik i književnost, Sportski menadžment, Sport, Specijalne namjene (vojska, policija i zaštitari). Edukacijski fakultet ima višegodišnje iskustvo i u organiziranju međunarodnih naučnih i naučnostručnih simpozija, seminara i konferencija s jedne strane, te u publikovanju zborničke građe organiziranih skupova i vlastitog znanstvenog časopisa s druge strane. Stoga s pravom možemo ustvrditi da je Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku na datom planu kvalitetno obavio pripreme za organiziranje trećeg ciklusa – doktorskog studija. Prvi i drugi ciklus studija – postdiplomski studij završio je veliki broj studenata koji dolaze iz svih dijelova BiH, susjednih zemalja, te Evrope i svijeta.
Dakle, po organiziranosti, kvantitetu, a posebno kvalitetu studenata, prvi i drugi ciklus Edukacijskog fakulteta postali je nadaleko prepoznatljivi. Veoma značajno je i to da studenti po završetku jednog ciklusa studija na Edukacijskom fakultetu, u sve većem broju upisuju naredni akademski stepen, te da postoji veliki interes za III ciklus, čime bi se zaokružila jedna cjelina obrazovanja na Edukacijskom fakultetu.

Sve to nalaže potrebu za daljnjim osposobljavanjem vlastitih naučnih kadrova, kako za naučno-nastavni, tako i za naučno-istraživački rad. Upravo stoga, uz poštivanu zakonsku obavezu, postoje i mnogi drugi, a ništa manje važni ciljevi i razlozi pokretanja doktorskog studija:

· Produbljivanje i proširivanje najviših naučnih znanja magistara, te osposobljavanje budućih istraživača najvišeg akademskog nivoa – doktora nauka za samostalno istraživanje i vođenje istraživačkih projekata u datim naučnim područjima;
· Priprema kandidata za obavljanje nastavnih i istraživačkih poslova i pozicijau akademskim institucijama Srednjobosanskog kantona, FederacijeBosne i Hercegovine, države Bosne i Hercegovine, regiona i šire, a naročito za potrebe fakulteta u okviru Univerziteta u Travniku;
· Doprinos reformi sistema visokog obrazovanja;
· Uspostavljanje trećeg ciklusa studija kao logičkog nastavka prvog i drugog ciklusa studija prema evropskim standardima, Bolonjskim principima i Deklaraciji bergenske konferencije;
· Uključivanje u evropske i međunarodne obrazovne integracione procese;
· Kreiranje mreže za diseminaciju znanja;
· Realizacija jasne vizije i misije u profiliranju osnovnih funkcija Edukacijskog fakulteta;
· Stvaranje stimulativnog okruženja za razvoj fundamentalnih i primijenjenih istraživanja u Srednjobosanskom kantonu i uspostavljanje saradnje sa drugim visokoškolskim ustanovama i institucijama, te okupljanje kadrova i objedinjavanje znanja i iskustva;
· Stvaranje kritične mase u prevazilaženju izolacije mladih i perspektivnih kadrova i naučnih radnika;
· Osiguranje transparentnosti u organiziranju doktorskog studja i prijemu kandidata;
· Izgradnja profesionalne karijere istraživača (studenata, asistenata i profesora);
· Podsticanje razvoja i primjene savremenih koncepata i modela kao što su Balanced Scorecard, TQM, Lean Managemnet, Kaizen, korištenje intelektualnim kapitalom,i slično;
· Održavanje najviših standarda i reputacije utemeljenih na temeljnim vrijednostima proširenja obrazovnih profesionalnih usluga.

Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku je od svog osnivanja primjenjuje sistem visokog obrazovanja u skladu sa Bolonjskim procesu. U dosadašnjem radu organizira I (prvi) ciklus ili dodiplomski i II (drugi) ciklus ili diplomski studij na vrlo uspješan i kompetetntan način što je rezultiralo stvaranjem realnih predpostavki i za organizaciju III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija. 

Jedno od temeljnih načela Bolonjske deklaracije jeste uspostavljenje triju ciklusa obrazovanja što je i Zakonom propisano kao način organizacije visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Osnovni razlog za pokretanje III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija jeste osiguranje pristupa prostoru visokog u skladu sa Bolonjskom deklaracijom i zakonskim okvirima kako u Bosni i Hercegovini tako i u evropskom prostoru visokog obrazovanja. 

S obzirom da je doktorski studij najviši stepen formalnog obrazovanja i ključan je za ulazak u evropski istraživački prostor te evrospki prostor visokog obrazovanja i povezivanja sa njim, opravdanost pokretanja III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija zasnovana je na misiji i viziji Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku koji se želi etablirati kao visokoškolska ustanova u evrospkom prostoru visokog obrazovanja.

Organizacijom III ( trećeg) ciklusa studija – doktorskog studija, studentima Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku omogućen je nastavak studija poslije završetka I. i II. ciklusa studija i slijed edukacije koja će pokretanjem III (trećeg) ciklusa ili doktorskog studija biti upotpunjena cjelina prostora visokog obrazovanja po svim standardima i zahtjevima Bolonjske deklaracije.

Osnovni cilj III cikusa – doktorskog studija jeste da kandidat stekne:

· duboka i specijalistička znanja iz užeg područja u kojem kandidat priprema doktorski rad,
· znanja potrebna za korištene savremenih naučnih metoda, istraživačkih tehnika i alata u užem području istraživanja,
· sposobnosti za kreativno rješavanje kompleksnih probleme iz svoje prakse
· kompetencije bitne za dalji naučno- istraživački rad