Praktična nastava na studijskom smjeru Sportski trener odvija se kontinuirano tokom petog i šestog semestra studija.

Studenti praksu obavljaju u:

  • sportskim klubovima
  • sportskim savezima
  • organizacijama, institucijama čija je sport primarna ili sekundarna djelatnost
  • sportsko-rekreacionim centrima sa kojima fakultet ima potpisane ugovore o saradnji.

Nastava se odvija pod vodstvom mentora uz nadzor predmetnih profesora i asistenata.