Praktična nastava na studijskom smjeru Sportski menadžment odvija se kontinuirano tokom petog i šestog semestra studija. Studenti obavljaju praksu u sportskim klubovima, savezima i organizacijama, institucijama čija je sport primarna ili sekundarna djelatnost te sportsko-rekreacionim centrima sa kojima fakultet ima potpisane ugovore o saradnji.

Predmet praktične nastave na studijskom smjeru Sportski menadžment su metode i oblici vođenja i upravljanja u sportskim organizacijama, upravljanje ljudskim resursima, sportskim objektima i manifestacijama.

Nastava se odvija pod vodstvom mentora uz nadzor predmetnih profesora i asistenata.