PROMO – Predškolski odgoj2018-06-08T11:11:40+00:00

Zašto upisati Predškolski odgoj?

Odgoj djece predškolskog uzrasta više nije prepušten samo roditeljima, već tu ulogu preuzimaju institucije kao što su vrtići, obdaništa, igraonice za djecu i slično, a koje aktivno sudjeluju u oblikovanju djeteta kao novog člana društva.

Predškolski odgoj i obrazovanje predstavlja djelatnost od posebnog društvenog interesa, te obuhvata programe njege, odgoja i obrazovanja, koji se ostvaruju u predškolskim ustanovama.

Bachelori predškolskog odgoja školovani na Edukacijskom fakultetu postaju osposobljeni za rad sa najmlađim uzrastima u dobi od prve do šeste godine života, realizaciju odgojnih i obrazovnih aktivnosti u radu sa djecom do polaska u školu, za uvođenje interdisciplinarnih sadržaja u radu sa grupama djece u vrtićima, elementarni nivo vještina i kompetencija za inkluzivni odgoj i obrazovanje.

Studij predškolskog odgoja veoma je atraktivan na tržištu rada jer ima posebnu ulogu u dijelu koji se odnosi na početnu socijalizaciju djece, ali, također, daje i dragocjen doprinos socijalnoj sigurnosti roditelja, te pomaže da ostvaruju svoju funkciju na društvenom planu, kao i veću produktivnost rada, a u posljednje je vrijeme ukazana velika potreba za stručnim osobama za rad u vrtićima i obdaništima.

Zašto studirati na Edukacijskom fakultetu?

 • Univerzitet u Travniku (Edukacijski fakultet) prvi je privatni univerzitet koji je glavni nosilac projekta TEACHER u okviru Erasmus+ programa.
 • Kvalitet rada koji Edukacijski fakultet pruža svojim studentima potvrđuju i stečene diplome koje su priznate širom svijeta.
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu provode najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni znanstvenici!
 • Profesori i asistenti na Edukacijskom fakultetu dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
 • Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
 • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu odvija se u moderno dizajniranom i uređenom ambijentu prilagođenom savremenim trendovima studiranja!
 • Nastavu na Edukacijskom fakultetu moguće je pratiti i aktivno sudjelovati putem sistema za učenje na daljinu – Studentskog informacijskog servisa!
 • Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte razmjene studenata i nastavnika sa mnogim domaćim i inostranim fakultetima!
 • Najboljim učenicima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na popust pri upisu studija!
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na dodatni popust pri plaćanju školarine!
 • Najboljim studentima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje profesionalne akademske karijere u visokom obrazovanju!
 • Nastavnici i studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su svekolikih aktivnosti u javnom, sportskom i kulturnom životu grada Travnika i Srednjobosanskog kantona!
 • Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta – ASEFT svojim članovima pruža dodatne mogućnosti za unapređenje znanja i kompetencija!
 • Studenti Edukacijskog fakulteta nosioci su svekolikih aktivnosti na fakultetu – organiziranje tribina, skupova, druženja…
 • Alumni asocijacija Edukacijskog fakulteta aktivno djeluje na pružanju pomoći u usavršavanju i poboljšavanju položaja bivših i sadašnjih studenata.

Mi smo OPREDIJELJENI ZA IZVRSNOST, a VI?