Zanimanje personalni trener relativno je novo u regionu zapadnog Balkana, ali s porastom trenda sedentarnog načina života i ubrzanog ritma življenja izašlo je u prvi plan kroz različite oblike fitnes programa, ali i kroz upravljanje trenažnim procesom u sportskim klubovima.

Studijski program Personalni trener kreiran je da zadovolji najviše standarde u oblasti upravljanja transformacionim procesima, dijagnostike antropološkog statusa pojedinaca i grupa, ali i nutricionizma, što je danas postalo veoma važno svakom pojedincu, a posebno sportskim organizacijama.

Studiranje na ovom studijskom programu je atraktivno prevashodno jer se sva teorijska znanja praktično potkrepljuju, što ovaj studijski program čini zanimljivim studentima koji ga studiraju.

Po završetku studija na Edukacijskom fakultetu, stručnjaci iz oblasti personalnog treninga postaju kvalificirani za praktično utemeljenje procesa vježbanja u svim rekreativnim i profesionalnim sportskim aktivnostima i za vrednovanje kinezioloških učinaka tako programirane tjelovježbe te za dijagnostiku stanja treniranosti vježbača amatera ili profesionalaca te prehranu i suplementaciju u procesu tjelesnog vježbanja.

Zbog hroničnog nedostatka kadrova realne su mogućnosti zapošljavanja u sportskim klubovima, sportsko-dijagnostičkim centrima i laboratorijama, sportsko-rekreativnim i rehabilitacijskim centrima itd.

Prednosti studiranja na Edukacijskom fakultetu:

  • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu provode najugledniji i najpriznatiji bosanskohercegovački i međunarodni znanstvenici!
  • Profesori i asistenti na Edukacijskom fakultetu dostupni su studentima za konsultacije i pomoć u radu 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
  • Studentska služba Edukacijskog fakulteta dostupna je studentima za kontakt i informacije 24 sata tokom svih 7 dana u sedmici.
  • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu odvija se u moderno dizajniranom i uređenom ambijentu prilagođenom savremenim trendovima studiranja!
  • Praktična nastava na Edukacijskom fakultetu odvija i u specijaliziranim sportskim kampovima i trening centrima zemlji i inozemstvu!
  • Nastavni proces na Edukacijskom fakultetu popraćen je najsavremenijom nastavnom opremom i učilima!
  • – Nastavu na Edukacijskom fakultetu moguće je pratiti i aktivno sudjelovati putem sistema za učenje na daljinu – Studentskog informacijskog servisa!
  • Edukacijski fakultet ostvaruje posebne programe i projekte razmjene studenata i nastavnika sa mnogim domaćim i inozemnim fakultetima!
  • Najboljim učenicima Edukacijski fakultet pruža posebne mogućnosti za ostvarivanje prava na popust pri upisu studija!