Literatura potrebna za spremanje ispita obezbijeđena je od strane Edukacijskog fakulteta!
Polaznici Pedagoške grupe literaturu mogu preuzeti prilikom upisa!