PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKO-METODIČKO-DIDAKTIČKA GRUPA PREDMETA


Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku nudi priliku svim zainteresiranim kandidatima pohađanje kursa iz Pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičke grupe predmeta.

Predmeti koji se polažu

•    PEDAGOGIJA
•    PSIHOLOGIJA
•    METODIKA
•    DIDAKTIKA

Kandidati koji uspješno polože ispite dobit će uvjerenje o položenoj Pedagoško-psihološko-metodičko-didaktičkoj grupi predmeta.

Potrebna dokumentacija
Prilikom upisa je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:
•    Uvjerenje o državljanstvu
•    Rodni list
•    Ovjerenu kopiju diplome
•    Dvije fotografije formata 4×6 cm

*Cijena kursa je 1000,00 KM-

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/540-875, 061/748-680 ili putem e-maila: pedagoska.eft@gmail.com

 

Sva nastava i ispiti organiziraju se vikendima.