Teorijska i praktična nastava na studijskom smjeru Pedagogija i psihologija realizira se u savremenim uslovima u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, te evropskim i svjetskim trendovima iz područja pedagogije i psihologije.