Teorijska i praktična nastava na studijskom smjeru Matematika i informatika realizira se u savremenim uslovima u skladu sa Bolonjskom deklaracijom te evropskim i svjetskim trendovima iz područja matematike i informatike.