• Praktična nastava na Boračkom jezeru 2016

I dan

II dan