Na osnovu prijedloga Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Odluke o upisu studenata u akademsku 2022/23. akademsku godinu kojom se produžuje rok za upis studenata na Univerzitetu u Travniku do 30.11.2022. godine.