Obavještavamo sve zainteresirane kandidate da je upis na instruktivnu nastavu iz Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke grupe predmeta u toku i traje do 03.09.2022. godine.

Kanidati upis mogu izvršiti u studentskoj službi Edukacijskog fakulteta svakim danom od ponedjeljka do subote u periodu od 08:30 do 16:00 sati.

Prilikom upisa je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Rodni list
  • Ovjerenu kopiju diplome
  • Dvije fotografije formata 4×6 cm

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 030/540-876 ili putem e-maila: pedagoska.eft@gmail.com  ili info@eft.ba