Danas je u prostorijama Univerziteta u Travniku održana press konferencija kojom je najavljeno održavanje 5. Poslovnog foruma Evropskog pokreta u BiH koji se organizira povodom obilježavanja 15. godišnjice Evropskog pokreta u BiH.
5. Poslovni forum bit će održan sutra, 20.10.2021.u prostorijama Univerziteta u Taravniku sa početkom u 14:00 sati.

Na današnjoj konferenciji za medije, Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH, predstavio je program Foruma i neke od tema o kojima će se govoriti, a prisutnim medijima su se obratili i premijer SBK, Tahir Lendo i načelnik Općine Travnik, Kenan Dautović.

Premijer SBK/KSB, Tahir Lendo podržao je projekat Evropskog pokreta ističući značaj sutrašnjih panela za građane koji će imati priliku čuti nešto o političkim i privrednim pitanjima.

Načelnik Općine Travnik, Kenan Dautović naglasio je da sama riječ Evropa treba više da dominira u našem mentalnom sklopu, te da to treba biti pristup kojem treba težiti na način što ćemo ga svi zajedno njegovati, jer bez obzira na sve različitosti između ljudi, svi pripadamo tom civilizacijskom krugu.

U ime domaćina Foruma obratila prof.dr. Amra Tuzović i izrazila zadovljstvo što je Univerzitet u Travniku domaćin jednog ovako značajnog događaja.

Prema agendi Forum će početi posjetom ambasadora Republike Slovenije Vladi Srednjobosanskog kantona. Nakon čega će uslijediti radni dio, na kojem će poseban značaj zauzeti primjeri pozitivne prakse. Učesnici će ukazati na mjere koje bi naša zemlja trebala poduzeti kako bi povećala konkutrentnost i približila se standardu zemalja zapada.

Partneri u projektu su Vlada SBK/KSB, Općina Travnik, Univerzitet u Travniku, Vanjsko-trgovinska komora BiH, Privredna/Gospodarska komora FBiH, Općina Stari Grad Sarajevo, grad Cazin, grad Gračanica, grad Goražde i drugi.