Prvi termini odbrane radova za studente završnih godina studija, I i II ciklusa predviđene su od 12.07.2021. godine.
 
Studenti I ciklusa studija koji izvrše sve obaveze prema Fakultetu, trebaju do 01.07.2021. godine dostaviti  4 primjerka ukoričenih radova i 4 CD-a sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu, a kako bi ušli u proceduru za odbranu rada u prvim terminima. Dostavljeni radovi studenata koji nisu stekli uslove za odbranu u prvim terminima će biti uvaženi i u septembarskim rokovima odbrane. 
 
Studenti II ciklusa studija koji su položili sve ispite predviđene prema Nastavnom planu i programu i izvrše ostale obaveze prema Fakultetu, potrebno je da najkasnije do 12.07.2021. godine, dostave 5 primjeraka ukoričenih radova i 5 CD-ova sa snimljenom PDF verzijom rada i PowerPoint prezentacijom za odbranu.
 
Radna verzija odobrenog magistarskog rada na uvid se treba dostaviti na mail pravne službe: pravnasluzba.eftfts@gmail.com do 01.07.2021. godine. Studenti koji ne dostave radnu verziju magistarskog rada do navedenog datuma, neće moći pristupiti odbranama u prvim terminima.
 
O terminima i načinu odbrane završnih i magistarskih radova, studenti će blagovremeno biti obaviješteni.
 
NAPOMENA:
Završni i magistarski radovi trebaju biti izrađeni prema uputstvu za izradu završnog i magistarskog rada. Uputstva se nalaze na stranici Fakulteta u rubrici Uputstva.