Dan vjerskih sloboda je dan koji se obilježava u mnogim zemljama svijeta na različite datume. Općeprihvaćeni datum za obilježavanje Dana vjerskih sloboda je 15. Januar.

Sloboda vjere jedno je od osnovnih ljudskih prava i najvažniji element u izražavanju našeg kulturnog identiteta, a poznato nam  je da u cijelom svijetu ovo predstavlja osjetljivu temu, izloženu brojnim i raznim pritiscima.

  1. januar je prilika da se ponovo naglasi značaj tolerancije, kao snažne podrške u prevladavanju nacionalnih, vjerskih i svih drugih vidova netrpeljivosti u našem društvu.

U članu 18. Opće deklaracije o ljudskim pravima navodi se da: „Svako ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktičnim vršenjem, bogoslužjem i obredima“.