U Novu 2021. naši studenti ulaze sa novim ambicijama i idejama koje žele provesti kako bi razvijali nove modele studentskog aktivizma sa ciljem motivisanja studenata, uključivanja u procese i poticanja na studentsku odgovornost. Predstavnici smjerova po godinama finaliziraju svoje prijave i u pripremi je Dnevni red sastanka koji ćemo objaviti zajedno sa satnicom krajem sedmice.

Redovno ćemo vas informisati o radu Vijeća studenata Edukacijskog fakulteta

 

Tim za vannastavne aktivnosti