Tokom ove sedmice održat će se online radni sastanci sa studentima svih godina prema sljedećem rasporedu:

I godina – utorak, 08.12.2020 u 17h
II godina – srijeda, 09.12.2020 u 17h
III godina – četvrtak, 10.12.2020 u 17h
IV godina – petak, 11.12.2020 u 17h

Na sastancima će se razgovarati o nastavnom procesu, realizaciji rasporeda, vannastavnim aktivnostima i drugim pitanjima koje studenti delegiraju.

Pozivamo sve studente da se pridruže i iznesu svoje nedoumice, te postave pitanja oko (van)nastavnog procesa.

Pristupne podatke za sastanak studenti će dobiti putem Viber grupa.