Dodjela diploma će se organizirati preuzimanjem diploma na fakultetu po rasporedu koji će ograničiti broj na maksimalno 20 diplomanata/magistranata koji će u jednom danu doći po svoje diplome.

Dolazak na fakultet je potrebno najaviti kako bi se izbjeglo čekanje i zadržavanje u prostorima studentske službe u cilju zaštite zdravlja i poštivanja  epidemioloških mjera.

Diplomanti/magistranti obavezni su da u sedmici od 16.11. do 20.11.2020. godine, kontaktiraju fakultet putem službenog telefona, +38730 540 875 ili putem e-mail adrese doc.dr. Emine Terzić: eminas79@gmail.com , najave svoj dolazak, kako bi se napravio raspored preuzimanja diploma koji će se realizirati od 23.11. do 29.11.2020. godine. Bez predhodne najave,  preuzimanje diploma neće biti moguće jer će svaki dan biti pripremljene diplome za preuzimanje prema spisku najavljenih diplomanata/magistranata,

Protokol preuzimanja diploma podrazumjeva slijedeće:

–           Diplome se preuzimaju u studenstkoj službi svaki dan od 09:00 do 16:00 sati uključujući i dane vikenda ( u sedmici od 23.11. do 29.11. 2020. godine).

–           Dolazak je moguć u pratnji jedne osobe  koja se zadržava u konferencijskoj sali a u studentsku službu na preuzimanje diplome ide samo osoba koja preuzima diplomu.

–           Prilikom ulaska u zgradu obavezan je prolazak kroz dezifekcionu kabinu i mjerenje temperature.

–           Nošenje maske pri ulasku i tokom boravka u zgradi je obavezno.

–           Prilikom preuzimanja diplome potrebno je predočiti dokaz o uplati bez kojeg se diploma neće moći preuzeti.

–           Poslije preuzete diplome zadržavanje je dozvoljeno u konferencijskoj sali samo za  fotografisanje u togama koje će fakultet pripremiti za broj kandidata koji tog dana budu preuzimali diplome.

 

Edukacijski fakultet