Obavještavamo studente Edukacijskog fakulteta da Studentska služba radi svaki dan u terminu od 08:30 do 16:00 sati. 

Podsjećamo studente koji su ostvarili uslov za upis u narednu akademsku godinu da su obavezni izvršiti upis, a najkasnije do 20.09.2019. do kada je  upis i ovjera semestra. Prilikom upisa u narednu akademsku godinu studenti su dužni izmiriti troškove školarine, upisnog materijala, kao i članarine u biblioteci, te dostaviti  indexe u Studentsku službu radi  ovjere i upisa.

Studenti koji su ostvarili uslov za odbranu Završnog rada i studenti koji ostvare uslov poslije popravnih ispitnih rokova, radove trebaju dostaviti do 15.09.2019.

Nastava za akademsku 2019/2020. godinu počinje u oktobru, a o tačnom terminu kao i terminu uvodnog predavanja studenti će biti blagovremeno obavješteni.