Želiš studirati Novinarstvo?

Klikni na link https://www.eft.ba/web/novinarstvo-front/ i informiši o studijskom smjeru, nastavnom procesu, predmetima, stručnoj praksi i kroz galeriju slika se upoznaj sa aktivnostima naših studenata!