Danas su naši studenti, Amina Perenda, Erika Hadžimahmutović, Harisa Đelilbašić i Eldin Dogan, otputovali na Tjentište (Nacionalni park Sutjeska) a kao dio omladinaca – učesnika ovogodišnjeg Naučno – istraživačkog kampa za mlade koji će se održati od 26. do 29. oktobra 2018. godine. Studente i ove godine vodi naš profesor, prof. dr. Damir Ahmić.

NIK3 će okupiti oko 60 mladih, pripadnika različitih etničkih grupacija u BiH, koji će u timovima provoditi tematska istraživanja, naučne analize i konačno publicirati svoje radove sa mladim ljudima slične profesionalne orijentacije i udariti temelj za njihovu dalju saradnju. Boravak u prirodnom okruženju, rad u istraživačkim ekipama pod mentorstvom univerzitetskih profesora i asistenata bit će ključna aktivnost oko koje će se okupiti, ali sa primarnim ciljem: jačanje međuetničke saradnje među mladima.

Svim učesnicima želimo mnogo novih prijateljstava, uspjeha u radu i dobrih rezultata!