Studentijada je aktivnost koju Asocijacija studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije organizuju drugu godinu zaredom. I ovogodišnja Studentijada organizovana je na Vlašiću. Studenti su imali priliku da, kroz radni dio aktivnosti, saznaju informacije o Asocijaciji studenata Edukacijskog fakulteta, Asocijaciji studenata Fakulteta za tehničke studije, Mreži studenata EFT/FTS, Studentskom parlamentu EFT, Studentskom parlamentu FTS, Klubu matematičara EFT/FTS i studentskom časopisu Grafx. Pored radog dijela, kroz razne društvene igre, studenti su se međusobno upoznavali, gradeći mrežu novih prijateljstava, saradnika i kolega.

Jedno nezaboravno iskustvo za sve brucoše ali i starije kolege koji su pripremili ovogodišnju Studentijadu.