U ponedjeljak 09.07.2018. godine, na Edukacijskom fakultetu će biti upriličena monitoring posjeta u okviru projekta TEACHER. Aktivnostima planiranim u okviru posjete prisustvovat će predstavnici Erasmus + kancelarije i EU delegacije te stručni timovi projekta. Cilj posjete je praćenje i uvid u implementaciju projektnih aktivnosti.