NOVINARSTVO (3+2) (4+1)

 

Studijski program Novinarstvo na Edukacijskom fakultetu kreiran je prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i savremenim tokovima u novinarstvu pažljivim izborom predmeta s područja žurnalističkog i komunikološkog obrazovanja budućih bachelora novinarstva. Koncept obaveznih i izbornih predmeta iz područja žurnalistike, komunikologije, lingvistike studentima pruža raznolike mogućnosti za usvajanje stručnih kompetencija te ih profilira za uspješno obavljanje složenih poslova u savremenom novinarstvu i medijskom komuniciranju.

Studij se organizira u dva ciklusa – dodiplomski studij u trajanju od tri/četiri godine i master studij u trajanju od dvije/jedne godine.

Budući bachelori i magistri novinarstva bavit će se novinarstvom, prikupljat će,obrađivati i objavljivati informacije u javnim medijima. Novinar prikuplja informacije praćenjem drugih medija, istraživanjem historijskih i drugih dokumenata o temi koju istražuje, posjetama različitim manifestacijama, konferencijama za novinare i dr.

 

Zbog znanstveno i stručno utemeljenog nastavnog plana i programa, studenti novinarstva pored primarnog zaposlenja na televizijskim i radijskim stanicama, printanim medijima, internet portalima, svoje zaposlenje mogu pronaći i u državnim institucijama, institucijama koje regulišu rad medija, u sportskim klubovima i društvima, kao i u drugim firmama i ustanovama u kojima su potrebne kompetencije iz oblasti novinarstva.