PLAN I PROGRAM STUDIJA

Nastavni plan III ciklusa studija realizira se kroz tri studijske godine (šest semestara).

Obim studijskog programa trećeg ciklusa studija vrednuje se sa ukupno 180 ECTS, 60 ECTS u jednoj godini, odnosno 30 ECTS u jednom semestru.

Od ukupnih 180 ECTS, 110 ECTS studenti stiču evaluiranjem individualnog istraživačkog rada u svim fazama izrade doktorske disetracije, pisanja seminarskih i publiciranje istraživačkih radova, aktivnim učešćem na  međunarodnim konferencijama i  međunarodnim projektima, međunarodnom razmjenom i sl.

Preostalih 80 ECTS studenti stiču polaganjem ispita iz obaveznih predmeta u I i II semestru i jednom od 5 izbornih modula u III semestru studija.

 

NAČIN REALIZACIJE DOKTORSKOG STUDIJA

Doktorski studij na Edukacijskom fakultetu će se realizirati na sljedeći način:

I semestar – zajednički za sva naučna područja: društvene, prirodne i humanističke nauke i naučna polja – Opći modul koji je isti/zajednički i u kojem se slušaju i polažu tri obavezna predmeta:

 • Opća metodologija
 • Testiranje i mjerenje
 • Metode analize podataka

II semestar – kandidati slušaju i polažu 4 obavezna predmeta prema odabranom naučnom polju – Obavezni modul odabranog naučnog polja.

 

Područje društvenih nauka – polje:

 

KINEZIOLOGIJA

          Antropološka kineziologija

          Programiranje transformacionih procesa

          Sportski mendžment

          Analiza naučnih baza podataka

PSIHOLOGIJA

          Nove spoznaje u psihologiji odgoja i obrazovanja

          Pristupi razvoja psihičkih poremećaja

          Socijalna kognicija i socijalna interakcija

          Analiza naučnih baza podataka

PEDAGOGIJA

          Komunikacija i interakcija u odgoju

          Metode učenja i poučavanja 

          Teorije menadžmenta u obrazovanju

          Analiza naučnih baza podataka

               

METODIKE RAZREDNE

NASTAVE

          Teorijsko-metodološki problemi

      metodika razredne nastave

          Metode učenja i poučavanja 

          Komunikacija i interakcija u odgoju

          Analiza naučnih baza podataka

MENADŽMENT U

OBRAZOVANJU

          Teorije menadžmenta u obrazovanju

          Komunikacija i interakcija u odgoju

          Menadžment u obrazovnim institucijama

          Analiza naučnih baza podataka

 

 

Područje prirodnih nauka – polje:

 

MATEMATIKA

          Univerzalna algebra

          Globalna analiza

          Teorija dokaza

          Analiza naučnih baza podataka

INFORMATIKA

          Informacioni sistemi

          Semantički web

          Inteligentni sistemi

          Analiza naučnih baza podataka

 

Područje humanističkih nauka – polje:

JEZIK    

          Fonetsko-fonološki nivoi jezičke strukture

          Morfološki nivoi jezičke strukture

          Sintaksički nivoi jezičke strukture

          Analiza naučnih baza podataka

KNJIŽEVNOST

          Periodizacija književnosti i metodološki problemi književne historije

          Savremene teorije književnosti i kulture

          Književnosti naroda Bosne i Hercegovine

          Analiza naučnih baza podataka

U III semestru kandidati slušaju i polažu 1 od ponuđenih modula unutar odabranog polja u kojima je akcenat na istraživanju:

 • Istraživanja u  oblasti kineziologije – ponuđeno 5 modula           
 • Istraživanja u oblasti pedagogije – ponuđeno 3 modula
 • Istraživanja u oblasti metodika razredne nastave – ponuđeno 2 modula
 • Istraživanja u oblasti menadžmenta u obrazovanju – ponuđeno 2 modula
 • Istraživanja u oblasti  psihologije – ponuđeno 3 modula
 • Istraživanja u oblasti informatike – ponuđena 2 modula
 • Istraživanja u oblasti matematike – ponuđena 3 modula
 • Istraživanja u oblasti lingvistike – ponuđena 2 modula
 • Istraživanja u oblasti književnosti  – ponuđena 2 modula

U III semestru kandidati prijavljuju temu doktorske disertacije.

 

U IV semestru kandidati:

 • brane projekat doktorske disertacije pred komisijom koju je potvrdio Senat Univerziteta u Travniku,
 • publikuju prvi od dva obavezna istraživačka rada.

 

U V semestru kandidati:

 • rade na doktorskoj disertaciji i
 • publikuju drugi obavezni istraživački rad iz problematike doktorske disertacije.

 

U VI semestru kandidati:

 • rade na doktorskoj disetaciji,
 • javno brane disertaciju pred komisijom
By |2016-04-09T07:37:55+00:00April 9th, 2016|Doktoroski studij|Komentari isključeni za PLAN I PROGRAM STUDIJA

About the Author: