Upis članova Biblioteke Edukacijskog fakulteta vrši se jednom godišnje, a na početku nove akademske godine.

Novi studenti prvog, drugog i trećeg studijskog ciklusa na Edukacijskom fakultetu obavezni su prilikom upisa na fakultet popuniti i predati Obrazac za izradu studentske elektronske kartice koja je ujedno i članska kartica za biblioteku. Obrasci se preuzimaju i predaju u Biblioteci Edukacijskog fakulteta.

Svi ostali studenti obavezni su na početku nove akademske godine, a najkasnije do novembra, izvršiti produženje važeće studentske elektronske kartice.

Studentske elektronske kartice koriste se kod prijave članstva u biblioteci, korištenja i posuđivanja bibliotečke građe, korištenja čitaonice i drugih naprednih informacionih sistema na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.