Metodološka priprema, izrada i prezentacija Završnog rada

U subotu 15.03.2014. od 11 do 16 sati održat će se interaktivna tematska radionica za studente završnih godina studija. Radionica podrazumjeva rad na metodološkoj pripremi, izradi i prezentaciji Završnog rada. Namjenjena je studentima III godine smjer Sportski menadžment i Specijalne namjene, te IV godine smjer Opća kineziologija, Razredna nastava, Matematika i informatika i Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost. Studenti trebaju imati pripremljen prijedlog teme za izradu Završnog rada ili prijedlog za formulisanje, kako bi na radionici imali praktičan i koristan rad na temu koju će prijaviti za Završni rad. Radionicu će voditi doc.dr. Faik Špago.