Obavještavamo redovne studente II godine, smjer Pedagogija psihologija, da je na DL sistemu dodana nova obavijest. Redovni studenti II godine , obavezni su javiti se na mail predmetnoj asistentici.