Istraživanje mladih – Rezultati Prvog parcijalnog ispita